Vodní prostředí lidského těla a koncentrace nápojů

Voda je důležitou složkou výživy sportovců vytrvalostních i silových. Ztráta tělesných tekutin pocením, tělesnou spotřebou glykogenu a opotřebováváním svalových bílkovin vede k zahuštění krve odpadními látkami, které při rozpadu těchto energeticky využívaných složek vznikají. Mezi tyto odpadní látky se řadí kreatinin, kyselina močová, močovina a amoniak. Krev je nadměrně zahušťována také nadměrnými dávkami proteinů, aminokyselin a kreatinu, jejichž rozpadem vznikají dusíkaté látky a výše uvedený kreatinin. Nadměrně zahuštěná krev vede ve velmi krátké době k ledvinovému záchvatu a hrozí propuknutní ischemické choroby (ucpání jedné z cév velmi hustou krví). Z husté krve se také tvoří hustá moč, někdy tak koncentrovaná, že mohou vznikat velmi ostré krystalky kyseliny močové, které poškozují ledviny.

                Nejenom sportem a nadměrným přívodem bílkovin a aminokyselin se krev stává hustší. K tomuto stavu přispívá také konzumace nápojů, které odnímají vodu z těla. Jedná se především o kávu a alkohol. Dalšími fatory jsou horké počasí, stres a také úmyslné nepřijímání tekutin projevující se hlavně u žen, aby z estetických či pracovních důvodů nemusely odbíhat na WC.

                Nedostatek vody v organismu vede ke ztrátě výkonnosti! Testy prokázaly, že ztráta tělesných tekutin o 1% vede ke snížení výkonnosti o 10%. Pak tedy lze matematickým výpočtem odvodit a stanovit, že při ztrátě tělesných tekutin o 10% dojde k absolutní ztrátě výkonnosti a organismus začne bojovat o život.

                Problém příjmu vody nelze vztahovat na pouhý výčet litrů přijatých tekutin. Správné kritérium by mělo být, kolik tekutin denně vymočíte, aby byly dostatečně ochráněny ledviny před poškozením. Pokud přijmete denně 10 litrů vody, ale 9 litrů v důsledku horkého počasí vypotíte a litr vymočíte, tak je to horší, než když někdo vypije 2,5 litru a z toho litr vypotí a 1,5 litru vymočí. U nesportojících by proto měl být příjem tekutin v takové výši, aby tvorba moči činila 0,25 litru na 10 kg hmotnosti jedince za den. U sportujících by to mělo být 0,33 litru moči na 10 kg hmotnosti jedince. Sportovci by neměli zapomínat na to, že je nutné doplňovat tekutiny také při tréninku, kdy nedochází k citelnému pocení. Mezi takové sporty patří například plavání a ostatní vodní sporty.

                Hustota sportovních sacharidových a iontových nápojů ovlivňuje hospodaření s vodou také. Sacharidy mají schopnost vytvářet s vodou tzv. pravé roztoky. Hustota roztoku (osmolalita) se stanovuje chemickým výpočtem v jednostkách osmol. V organismu tvoří voda s chloridem sodným také pravý roztok a při koncentraci NaCl 0,9% tvoří fyziologický roztok, který odpovídá hustotě buněčného prostředí. Takový oztok se nazývá isotonický. Obdobně lze porovnávat i hustoty sacharidových a iontových nápojů, potom může být roztok řidší, tzn. hypotonický, nebo hustší nazývaný jako hypertonický. Buněčná membrána má tendenci vyrovnávat hustotu vnějšího a vnitřního prostředí. Pokud je roztok hypotonický, buňka tuto tekutinu vstřebává, jenže nevýhodou je řídká tekutina, a tak se dostává do buňky méně živin. V případě isotonického roztoku buňka vstřebává tekutinu aktivním nebo pasivním transportem živin.  Při nadměrně hustém (hypertonickém) nápoji má organismus tendenci tekutinu v trávící soustavě naředit na isotonický roztok odnímáním vody z okolního prostředí. Tím se odnímá voda z krve a ze svalů, snižuje se výkon a může vznikat nevolnost. Při nadměrně hustém roztoku může dojít k zvracení nebo průjmu. V klidu je tolerance vůči hypertonickým nápojům vyšší, než při zátěži.

Potřebujete poradit?

Nevíte si rady s výběrem zboží?

Pokud potřebujete poradit s výběrem zboží, tak navštivte naši poradnu.

Navštívit poradnu