Kasein a sportovní výživa

Mezi lidmi, co posilují, má kaseinová bílkovina (tedy tvaroh) až mýtické postavení. Kdo nejí tvaroh, tomu prý neporostou svaly. Situace je ale mnohem složitější. Na Západě k tvarohu tak nadšený vztah nemají a ukazuje se, že postavení tvarohu ve výživě je spíš socialistický přežitek.

 

Postavení kaseinu (tvarohu) ve sportovní výživě je každopádně zajímavé už z toho důvodu, že za socialismu to byl oblíbený (t.j. především relativně levný a dostupný) zdroj bílkovin, zejména pro kulturisty. Totiž v současné době věc zcela běžná, to jsou proteinové nápoje, se v té době v socialistických zemích vůbec nevyráběla.

Kdo tu dobu nezažil, tak to nechápe (ale polovina národa si o ní ve volbách znovu koleduje). To bylo zkrátka tak, že všechny podniky směly vyrábět jenom to, co jim bylo státem povoleno a na co dostaly od socialistického státu příděl surovin (oficiálně se tomu říkalo materiálové bilance). Veškeré dovozy existovaly jenom se svolením socialistického státu, to dělaly jen státem řízené firmy.

Taková rozmařilost pro sportovce, jako jsou proteiny, zkrátka nebyla, protože i jet na dovolenou do Rakouska nebo Německa, kde by se koupily, to zkrátka jen tak nešlo, to bylo jen na povolení, které se získávalo velmi obtížně. Takže se houfně konzumoval tvaroh. Jeho konzumace se dostala až na takovou úroveň, že jeho pojídači občas mezi sebou „z hecu“ pořádali závody v tom, kdo rychleji sní kostku „zeleného“ nízkotučného měkkého tvarohu. Kdo to zkusil, ví o čem je řeč. Kasein byl v ČR tradičně zpracováván i za socialismu na produkty velmi běžně používané v potravinářství jako suroviny upravující technologické vlastnosti, jako jsou kaseináty (sodný, draselný nebo vápenatý).


Proteinové nápoje z kaseinátů

Kaseináty byly hodně používány i na výrobu proteinových nápojů v zahraničí v 50. a 60. létech. Protože vedení ČSTV mělo zájem nějakým způsobem zajistit proteinové zdroje zejména pro silové sporty, tak reperezentace dostávala na příděl kaseinát sodný jako náhradu proteinových výrobků.

Prvotní výzkum vlivu na výživu sportovců

pexels-victor-freitas-2261483 (1)Vedení socialistické tělovýchovy se také zabývalo laboratorním vyhodnocením výživových vlastností kaseinu a kaseinátů. Výsledek byl takový, že pokud byl kasein nebo kaseinát požit jako jediná bílkovina (ne ve směsi, to by nešlo vyhodnotit), tak bylo zjištěno, že jeho využitelnost je překvapivě nízká.

Dokonce bylo zjištěno negativní působení kaseinu v tom smyslu, že pokud se použije jako jediná bílkovina v jídle, tak způsobuje růstovou depresi o 30%. Laicky řečeno, kdo si nacpe do hlavy samotný tvaroh nebo rozmíchaný kaseinát, tak si zpomalí růst svalů o 30%. Je to dáno specifickou skladbou aminokyselin. Podobné studie byly se stejným špatným výsledkem uskutečněny i v zahraničí a od používání kaseinátů ve sportovní výživě se značně ustoupilo.

Trávení kaseinuŽena držící se za břicho

Trávení kaseinu je poměrně složité. Pokud jej organismus získává přímo z mléka, tak se mléko musí v žaludku nejdříve srazit, tím vznikne kasein a teprve potom se pomalu tráví a vstřebává v tenkém střevě. Tento proces trvá asi dvakrát tak dlouho než při trávení syrovátkového proteinu nebo jiných jednoduchých nebo štěpených bílkovin (hydrolyzát kolagenu, vaječný albumin, hydrolyzát sojových proteinů). Kaseináty nebo práškový kasein se tráví trochu rychleji, protože proces srážení kaseinu již absolvovaly ve výrobní lince.

Oprašování zašlé slávy

Pokles spotřeby kaseinátů vedl k oprášení snahy výrobců o znovuzavedení do sportovní výživy, aby se nějak zbavili těch hromadících palet s neprodanou surovinou. Hodně firem také kaseináty kvůli nedostatku odbytu přestalo vyrábět (tradiční výrobce v ČR byl jedním z nich). Argumentem výrobců kaseinátů a následně i hotových sportovních nápojů bylo využití kaseinátů jako proteinů s prodlouženým vstřebáváním („noční proteiny“). Samozřejmě to bylo provázeno mohutnou propagací, takže většina sportovců nabyla dojmu, že kasein je úžasná nová surovina s netušenými možnostmi pro jejich svalový růst.

Pěkné světlo na konci tunelu

Výraznou výjimkou je surovina zvaná micelární kasein, ale to ještě pouze od některých výrobců (podle použité technologie). Jedná se o jiný typ technologického zpracování mléka, takže vzniklá surovina obvykle obsahuje kolem 20 % syrovátkového proteinu a 80 % kaseinového proteinu. Aminokyselinové zastoupení (aminogram) micelárního kaseinu je u některých produktů poměrně dobré a v podstatě ze všech běžných surovin pro výrobu proteinových nápojů se nejvíce blíží složení lidského kosterního svalu.


Závěr

Racionální využití kaseinu a kaseinátů je vhodné jedině tím způsobem, že jejich aminokyselinové zastoupení se doplní jinými proteiny. Pokud možno tak, aby zastoupení aminokyselin co nejvíce odpovídalo využití pro lidskou nebo sportovní výživu. To je obecně platná zásada výroby účinných proteinových nápojů. Pokud se správně nakombinují proteiny podle jejich aminogramu, může se vyrobit proteinový nápoj, který se svým složením více blíží aminogramu lidského svalu a je pro sportovní výživu vhodnější. Tento článek budiž varováním pro cenově citlivé zákazníky*. Používání tvarohu nebo kupování kaseinátu a jeho pití na noc se může hodně prodražit místo předpokládané úspory. Podobně to platí pro různé redukční diety postavené na tvarohu. Mohou zhoršovat stav svalové tkáně, která je v období redukční diety citlivá na poškození.

Proč vznikl tento článek?

Před časem autor narazil na internetu na článek, kde bylo uvedeno jeho jméno s tím, že před téměř dvaceti roky publikoval podobné upozornění na rizika vyplývající z konzumace kaseinu a kaseinátů.

Následoval text, který podobně jako reklama naznačoval, že teď je všechno jinak a že kaseinátové proteinové nápoje jsou vynikající objev pro sportovní výživu. Jenže bohužel, složení mléka a kaseinátů zůstává stále stejné, jak to Matka Příroda nastavila. Zatím nebyly publikovány studie, které by vyvracely dříve zjištěná rizika. Autor nehodlá podobným způsobem opisovat reklamní texty těch, kteří se něčeho potřebují zbavit, a uznává pouze odborné výzkumy.

*Výraz cenově citlivý zákazník v současné době doporučují marketingové agentury používat pro tu kategorii zákazníků, kteří se domnívají, že ušetří nákupem levných výrobků.