Vitargo - vhodné pro sportovce?

Článek je odpovědí na otázku návštěvníka webových stránek, zda se u našich výrobků bude používat jako zdroj sacharidů ječný škrob Vitargo. Z čeho se skládá a proč je jeho použití v oblasti sportovní výživy nevhodné? Podobně jako palatinóza, i Vitargo těží hlavně z reklamních tvrzení, která nejsou dokázána.

 

K vyhodnocení vhodnosti vycházíme z údajů výrobce suroviny na jeho oficiálních webových stránkách. Ještě malá poznámka, před čtením následujícího článku je vhodné seznámit se obsahem článku „Sacharidy ve sportovní výživě“ a zejména dobře pochopit principy osmolality a vstřebávání sacharidů při zátěži a mimo zátěž. To je významné pro posuzování sacharidových zdrojů.

Vitargo je škrob z ječmene, podle fyzikální charakteristiky je předželírovaný (čímž se dosáhne rozpustnost). Jeho jedna škrobová molekula se skládá přibližně z půl až tři čtvrtě milionu glukózových jednotek. Čili je to typická obrovská molekula škrobu. Jejím pravým opakem je miniaturní molekula čisté glukózy, kde každá jedna molekula obsahuje pouze jednu jednotku glukózy.

Protože hustotu pravého roztoku určuje počet molekul v roztoku, tak jedna molekula čisté glukózy má stejný vliv na hustotu roztoku jako jedna molekula škrobu Vitargo, kde je půl milionu glukózových jednotek. V praktickém přepočtu, maximální možná dávka čisté glukózy pro vytvoření izotonického roztoku činí 30 g na 1 litr vody (neboli 3% roztok), což by odpovídalo množství teoreticky 15 kg škrobu Vitargo. Izotonický roztok je takový, kde jeho hustota ještě nedělá osmotické potíže zvané „dumping syndrom“ (nevolnost, průjem, zvracení).


Vitargo není vstřebatelné během výkonuDítě s kukuřící

Z toho prakticky vyplývá, že typické problémy z nadměrně hustého hypertonického roztoku tento škrob nezpůsobuje, podobně jako jej nezpůsobují ani jiné škroby, jako je například pšeničný, bramborový, kukuřičný, tapiokový nebo rýžový (to jsou ty nejčastější používané).

Jenže tento škrob Vitargo, podobně jako jiné škroby není při výkonu vstřebatelný do krevního oběhu, čili není energeticky využitelný. Přesněji řečeno při takovém výkonu, který se dá alespoň trochu považovat za sportovní výkon, čili dochází při něm ke zvýšenému prokrvení svalů. Typickými projevy takového výkonu jsou nejprve mírné zblednutí a následovně spíše zčervenání a pocení. Toto zvýšené prokrvení svalů v důsledku sportovního výkonu způsobuje, že se odkrvuje trávicí soustava a krev jde přednostně do pracujících svalů.

Odkrvení trávicí soustavy způsobuje, že na povrch tenkého střeva se nedostávají trávicí enzymy, které zde mají ve střevním obsahu štěpit obrovské škrobové molekuly až na jednoduchou glukózu nebo maltózu, aby mohla stěnou tenkého střeva procházet do krve.  Škrob tedy zůstává během výkonu nerozštěpen a nevstřebán v trávicí soustavě a začne se trávit a vstřebávat až v době, když se po výkonu obnoví prokrvení trávicí soustavy, což trvá individuálně až 3 hodiny. Z toho důvodu jakýkoliv škrob i škrob Vitarga není vhodným zdrojem sacharidové energie do našich výrobků při výkonu nebo okamžitě po jeho skončení a nemá smysl jej přidávat do výrobků tohoto typu.

Glykemický index

K posouzení vhodnosti zdroje sacharidů pro pozdější regeneraci po výkonu (když se opět prokrví trávicí soustava) se jako jeden z důležitých ukazatelů posuzuje takzvaný glykemický index, který se doporučuje spíše nižší. Proč? Vysoký glykemický index znamená, že krátce po požití v krvi bude vysoká glykémie, neboli vysoká hladina glukózy v krvi. Nadměrně vysoká glykémie je pro organismus nežádoucí (poškození mozku, glykace bílkovin, aterogeneze a další zdravotní rizika).

Vysoká hladina glukózy znamená, že organismus musí její hladinu snížit pomocí tvorby inzulínu. Tím se část glukózy (asi 2 třetiny) přemění na svalový glykogen, ale zbývající glukóza (asi 1 třetina) se přemění na podkožní tuk. Tato regulace se navíc vyznačuje následným poklesem hladiny glukózy v krvi, takže glukóza začne chybět pro další tvorbu glykogenu.

Takto prováděná regenerace by měla smysl pouze pro ty případy, že by docházelo k opakovaným sportovním výkonům během dne, čili například hodina zátěž, pak několik hodin pauza a opět zátěž a opět pauza. Praktická zkušenost ukazuje, že sportovci absolvující tento méně běžný typ zátěží zrovna tekuté výživě neholdují.


Cvičící žena na strojiPři tradičním sportovním tréninku 1 x denně nebo jenom 3 – 4 x týdně pro kvalitní regeneraci svalů a obnovu glykogenu bez tvorby podkožního tuku se tedy doporučují zdroje sacharidů s nízkým glykemickým indexem, neboli pomalu vstřebatelné, které při trávení plynule dodávají glukózu do krve a ta je neustále k dispozici na obnovu glykogenu a minimalizuje se tvorba podkožního tuku v důsledku kolísání hladiny glukózy v krvi.

Podle údajů výrobce Vitargo se vstřebává velmi rychle a má vysoký glykemický index. Proto není důvod používat škrob Vitargo do regeneračních výrobků.

Pomalejší vyprazdňování žaludku?

Na webových stránkách výrobce jsou odkazy na studie, které mají podpořit víru zákazníků v účinnost škrobu Vitarga. Studiu ukazující výhody škrobu Vitarga v porovnání s jednoduchými sacharidy ukazuje pomalejší vyprazdňování žaludku s obsahem jednoduchých sacharidů.

Je to samozřejmé, tento efekt nastane vždy, pokud srovnáváte jakýkoliv škrob s jednoduchými sacharidy, nehledě na to, že obsah jednoduchých sacharidů v testu byl dost vysoký (hypertonický), čímž se vyprazdňování právě zpomaluje (10%, čili trojnásobně vyšší, než je považováno za isotonický roztok).

Tuto studii nebylo nutno dělat, to je známý efekt nejméně 50 let, co se řeší problém hypo-izo-hyper-tonických nápojů. Co však v této studii chybí, je porovnání s jinými škroby, kde by měla být tedy srovnávána rychlost vyprázdnění žaludku, glykemický index a podobně. Ovšem i tato studie by byla trochu zbytečná (byla již provedena v rámci srovnávání různých vlastností škrobů), protože rychlost trávení a vstřebávání škrobů je závislé na velikosti molekuly škrobu, to jsou známé skutečnosti.


Kombajn na poliJečný škrob má poměrně velkou molekulu, a pokud by někomu šlo o ještě vyšší rychlost vstřebávání, asi by měl vyzkoušet spíše škrob rýžový, ten má malé molekuly, a kdyby chtěl zase ještě pomalejší, tak by byl vhodnější kukuřičný, ten má největší molekuly z běžných škrobů.

Docela zábavné jsou další odkazy na takzvané klinické studie, které mají prokazovat účinnost škrobu Vitargo, přesněji rychlost vyprazdňování žaludku. Ten, kdo je na web umístil, asi nepočítal s tím, že si je běžný návštěvník stránek bude číst. Netýkají se totiž ječného škrobu Vitargo, ale bramborového škrobu Carbamyl od jiné firmy! Mimochodem i to je důkaz toho, že ostatní škroby mají velmi podobné účinky a není nutné používat zrovna neskutečně drahé Vitargo.

Jedním z kritérií hodnocení výrobků (ze strany zákazníků, čímž se řídí i výrobci) je cena suroviny. Cena škrobu Vitargo jako suroviny je asi 5x vyšší než cena jiných předželírovaných (rozpustných) škrobů a přibližně 10x vyšší, než cena obyčejných nerozpustných.

Samozřejmě jsme nebrali v úvahu typická reklamní vyjádření různých sportovců, protože přinejmenším neměla charakter věrohodného odborného vyjádření.

Z výše uvedených důvodů tedy opravdu nemá smysl dávat tuto surovinu do sportovní výživy.